Komerční servis, Ing.Václav Fišer

Poradenská a konzultační kancelář pro oblast aplikace moderních řídících a moderních komerčních a marketingových metod

                Aktuální nabídka                  ...cesta z momentální krize...

Pomáháme firmám - nabídka externích administrativních kapacit


Realizace přechodu na stabilní běžné provozní podmínky se v řadě oblastí nevyhne nárůstu nutných, ale i méně významných administrativních úkonů. Zvláště ty "méně významné" snižují kapacity příslušných pracovišť, útvarů a jejich pracovníků. Ti pak nestíhají nutnou administrativu a vyvolávají zbytečné chyby a problémy.

Vytvořili jsme speciální divizi naší poradenské kanceláře, která je schopna nabízet vlastní volné kapacity pro využití klientů.

Výhodou je, že pro klienta naše divize zabezpečuje potřebné úkony v systému out sourcing ve vysoké kvalitě a v dohodnutém režimu. Výhodou je, že tyto služby eliminují klientovi mnohdy velmi významné provozní náklady.

Nákladem je pro klienta jen dohodnutá odměna plynoucí z uzavřené smlouvy o spolupráci.

Máte-li potřebu, máte-li zájem, ozvěte se.

Budete jistě spokojeni.

(Rychlý kontakt: +420 603 293 315)

Spolupráce pro stabilizaci a rozvoj s reálnými výstupy


Postupné zmírňování i úplné opouštění opatření zavedených v souvislosti s pandemií vyvolává pro podnikající subjekty různě složité situace.Na jedné straně je třeba říci, že je řada firem, které spíše jen proklamují negativní dopady, jinou skupinou jsou firmy, které na krizi dokonce posílily, a jistě není malá skupina, které se opatření vlastně ani příliš nedotkla.

Naše nabídka je samozřejmě cílená na podnikatelské subjekty, které se z titulu pandemických opatření reálně a věcně dostaly do problémů. 

Naše nabídka:

  • je především určena pro výrobní subjekty strojírenského charakteru.
  • není žádným druhem koučingu, či jiných obdobných spíše teoretických služeb
  • je tzv. aplikační s rychlou realizací

Veškeré revitalizační a rozvojové kroky zásadně vychází z dostatečně podrobné znalosti firmy klienta, což zabezpečuje relevantnost spolupráce po celou dobu. I proto může koncepce realizace pracovat s konkrétními cíli a záměry a může být koordinována v reálné časové ose.

Výstupem naší nabídky je dosažení stanoveného cíle za optimálních podmínek.

Jak přežít současný stav nebo spíše jak odstranit negativa současnosti?

Nechcete-li pouze používat některé náhodně vybrané metodiky a postupy pro nový rozjezd své firmy, o nichž jste se dozvěděli, ale máte-li zájem o profesionální pomoc - aplikační spolupráci,
                                             jsme tu pro vás.

Jsme připraveni nabídnout vám využitelnou metodiku, která zajistí skutečnou stabilizaci a především zajistí následně i rozvoj Vaší firmy.

Aplikace tzv. KRIZOVÉHO MANAGEMENTU

Nabízíme spolupráci na aplikaci metodiky Krizového managementu:

Všechny dokumenty sestavujeme ve spolupráci s klientem v dohodnutém rozsahu ve formátu koncepčního krizového scénáře, obsahující jak strategii eliminace negativních jevů krize, tak Koncepci jejího zajištění,

Koncepce zajištění bude mimo jiné obsahovat kompletní plánovací a analytickou část do úrovně tzv. provozního zisku. Vše dle středisek (pokud jsou), dle procesů a vybrané části personifikovaně (například konkrétní aktivity, kompetence,..).  

Součástí podkladů bude i sestavení STARTOVACÍCH DOKUMENTŮ. 

Ty budou mimo jiné obsahovat i:

  • strategii eliminace negativních jevů krize
  • tak koncepci jejího zajištění, která mimo jiné bude obsahovat kompletní plánovací a analytickou část do úrovně tzv. provozního ziskuPoradenská a konzultační kancelář

aplikace moderních metod

Osobní dlouholeté profesionální zkušenosti vedení poradenské kanceláře z oblasti řídící a komerční praxe, získané zastávanými pozicemi vrcholového managementu českých firem i firem se zahraniční účastí

Management marketingu

aplikace moderních metod


Komplexní a dílčí praktické aplikace a implementace moderních řídících, komerčních, marketingových a dalších metod pro optimalizace procesů i firmy celkem


Naše kancelář je:


Akreditovaným členem Asociace pro poradenství  APP - člen FEACO číslo osvědčení 068/00  Člen Řídícího výboru

Člen Národního registru poradců                               (číslo osvědčení SME00007)         

Členem České manažerské asociace

Členem Svazu obchodu - sekce poradenství a vzdělávání

Členem Hospodářské komory České republiky
HK Praha - sekce pro vstup do


Komerční servis, Rumunská 1, Praha 2
Komerční servis, Rumunská 1, Praha 2