Komerční servis, Ing.Václav Fišer
Poradenská a konzultační kancelář pro oblast aplikace moderních řídících a moderních komerčních a marketingových metod

Poradenská a konzultační kancelář

aplikace moderních metod

Osobní dlouholeté profesionální zkušenosti vedení poradenské kanceláře z oblasti řídící a komerční praxe, získané zastávanými pozicemi vrcholového managementu českých firem i firem se zahraniční účastí

Management marketingu

aplikace moderních metod


Komplexní a dílčí praktické aplikace a implementace moderních řídících, komerčních, marketingových a dalších metod pro optimalizace procesů i firmy celkem


Naše kancelář je:


Akreditovaným členem Asociace pro poradenství  APP - člen FEACO číslo osvědčení 068/00  Člen Řídícího výboru

Člen Národního registru poradců                               (číslo osvědčení SME00007)         

Členem České manažerské asociace

Členem Svazu obchodu - sekce poradenství a vzdělávání

Členem Hospodářské komory České republiky
HK Praha - sekce pro vstup do