Motto:
"Nestačí jen proklamovat, musí se chtít"
"Nestačí jen chtít, musí se vědět jak"

KOMERČNÍ SERVIS, Ing.Václav Fišer

Poradenská a konzultační kancelář
pro oblast

aplikace moderních řídících a moderních komerčních,
marketingových metod

specializovaná

na realizaci aplikací Management marketingu
 

Komerční servis - Ing. Václav Fišer

Kancelář: Rumunská 1, 120 00 Praha 2
tel/fax: 222 074 301, mobil: 603 293 315

WWW: www.komservis.cz
e-mail: komservis@komservis.cz

IČO: 61811734
DIČ: CZ510831040